hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/026409

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území Národného parku Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme, zároveň v Chránenom vtáčom území Slovenský raj (SKCHVU053) a Území európskeho významu Slovenský raj (SKUEV0112).
Žiadateľ: Ing. Miroslav Hoza, Ferka Urbánka 41, 052 01 Spišská Nová Ves
Predmet žiadosti: Žiadosť o:
1. povolenie výnimky v zmysle:
a. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b) zákona, § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. b), § 13 ods. 1 písm. b) zákona pre územie s 2. až 5. stupňom ochrany na vchádzanie alebo státie s bicyklami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
b. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a e) zákona a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a e) zákona a § 14 ods. 1 písm. c) a e) zákona pre územie s 3. až 5. stupňom ochrany na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na organizovanie verejného športového podujatia
2. vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona (využívajúc ust. § 83 ods. 1 zákona) pre územie s 2. stupňom ochrany na organizovanie verejného športového podujatia

za účelom usporiadania netradičného horského preteku KVADRATLON 2016, ktorý sa uskutoční dňa 06.08.2016 na území Národného parku Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme (Palcmanská Maša, Mlynky-Biele Vody, Mlynky Rakovec, Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská Píla), kde platí 2. až 5. stupeň ochrany v zmysle zákona. Pretek pozostáva zo štyroch disciplín: plávanie, horská cyklistika, beh a lezenie, ktoré sa uskutočnia po cyklotrasách, aj mimo nich, po turistických chodníkoch (ďalej len „TCH“), štátnych cestách a po lesných cestách mimo TCH na týchto úsekoch.
Žiadosť doručená dňa: 31.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.