hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/022506

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NP Slovenský raj a na území NPR Dreveník, PR Ostrá hora a NPP Spišský hradný vrch
Žiadateľ: Klub orientačného behu Čingov, Kamenný obrázok 16, 052 01 Spišská Nová
Predmet žiadosti:
1. § 14 ods. 1 písm. e) zákona na organizovanie verejného športového podujatia - preteky v orientačnom behu s názvom „INOV-8 CUP 2016 v Orientačnom behu“ za hranicami zastavaného územia obce, ktoré sa uskutočnia v termíne 15.-16.10.2016 na území NPR Dreveník, PR Ostrá hora a NPP Spišský hradný vrch (4. a 5. stupeň ochrany v zmysle zákona),
2. § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo turistického chodníka alebo náučného chodníka na území NP Slovenský raj (lokalita Geravy, kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona) a v NPR Dreveník, PR Ostrá hora a NPP Spišský hradný vrch (4. a 5. stupeň ochrany v zmysle zákona) za účelom uvedeného športového podujatia a tréningových aktivít,
3. § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom (pre organizátorov a 2-3 osoby v rámci prípravy tratí) na území NPR Dreveník po existujúcej ceste do starého kameňolomu.
Žiadosť doručená dňa: 29.04.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.