hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/020418

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona o OPaK v chránených územiach s 2. 3. a 5. stupňom ochrany na území Trenčianskeho, Prešovského, Banskobystrického, Žilinského a Košického kraja.
Žiadateľ: KOPKA & WIDE BIKE CLUB, o.s, Skalka 5096/6, 466 01 Jablonec n. Nisou. IČ: 27005542
Predmet žiadosti:
1. vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na organizovanie verejného športového podujatia v chránených územiach (CHÚ) s druhým stupňom ochrany (CHKO Vihorlat, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Biele Karpaty, ochranné pásma NP Poloniny a NP Nízke Tatry, NP Veľká Fatra a NP Slovenský raj),
2. povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
a. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona na organizovanie verejného športového podujatia v CHÚ s tretím a piatym stupňom ochrany - národný park (NP) Poloniny, NP Nízke Tatry, NP Veľká Fatra, národná prírodná rezervácia (NPR) Vozárska, NPR Sivec, NPR Červené skaly, prírodná rezervácia (PR) Vysoký vrch,
b. § 16 ods. 1 písm. a) v znení v znení § 14 ods. 1 písm. b), § 14 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie v uvedených CHÚ s druhým, tretím a piatym stupňom ochrany na území Trenčianskeho, Prešovského, Žilinského, Banskobystrického a Košického kraja za účelom organizovania verejného športového podujatia,
c. § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o na vjazd a státie s tromi motorovými vozidlami a štvorkolkou na lokality určené odbornými organizáciami, za účelom zdokumentovania športového podujatia.

Šiesty ročník športového podujatia s názvom 1000 Miles Adventure je plánovaný v dňoch 03.07. - 24.07.2016 so štartom na západe Českej republiky a s cieľom na východe Slovenskej republiky - obec Nová Sedlica, okres Snina. Predpokladaný termín prejazdu územím Slovenskej republiky je 09.07. - 27.07.2016. Trasa uvedeného podujatia vedie po existujúcich cestách - väčšinou po značných turistických, oficiálnych cyklotrasách, cestách alebo zvážniciach. Viac informácii na http://www.1000miles.cz.

Žiadosť doručená dňa: 13.04.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.