hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/017830

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK)) na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona) a na území NPR Stratená (4. stupeň ochrany v zmysle zákona)
Žiadateľ: Martin Oravec, Dobšinská ľadová jaskyňa 15, 049 71 Stratená
Predmet žiadosti: Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v zmysle
1. § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie so záprahovým vozidlom – vozom a kočom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
2. § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) a § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka a jazdenie na koni za hranicami zastavaného územia obce
za účelom vozenie turistov konským záprahom a pod sedlom v Dobšinskej ľadovej jaskyni a to po:
1. trase č. 1: od cesty 1. triedy cez lesnú účelovú cestu v Sámelovej doline, ďalej starou cestou až na Wiloszplatz a späť,
2. trase č. 2: územie Wiloszplatz - vozenie turistov pod sedlom. (územie NP Slovenský raj),
3. trase č. 3: na území v okolí hotela JAS nad parkoviskom v Dobšinskej ľadovej jaskyni, na parcele č. 440/68 (k. ú. Dobšiná) na základe súhlasu vlastníka (Vladimír Drozda).
Žiadosť doručená dňa: 24.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.