hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/016670

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na entomologický výskum a povolenie výnimka zo zákazov v zmysle zákona o OPaK na území CHKO Latorica a v chránených územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany v zmysle zákona.
Žiadateľ: Rudolf Gabzdil, Uralská 171/4, 071 01 Michalovce
Predmet žiadosti:
1. Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na entomologický výskum nechránených druhov živočíchov - chrobákov (Coleoptera) na území CHKO Latorica (2. stupeň ochrany) a v chránených územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, ktoré sa nachádzajú na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Latorica.
2. Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle:
• § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území CHKO Latorica (2. stupeň ochrany) a v chránených územiach s 3. stupňom ochrany v zmysle zákona, ktoré sa nachádzajúcich na území CHKO Latorica,
• § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka v chránených územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK, ktoré sa nachádzajúcich na území CHKO Latorica,
• § 16 ods. 1 písm. g) zákona o OPaK na chytanie a usmrtenie živočícha v chránených územiach s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona, ktoré sa nachádzajúcich na území CHKO Latorica
za účelom realizácie uvedeného výskumu.
Žiadosť doručená dňa: 16.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.