hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/016163

 

Žiadosť o odborné stanovisko k činnosti plánovanej v NPR Morské oko (5. stupeň ochrany), ktorá sa nachádza na území CHKO Vihorlat, CHVU Vihorlatské vrchy a UEV Morské oko
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti: Žiadosť o odborné stanovisko v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK k projektom rekonštrukcie žúmp pri Chate Morské oko a Kaštieliku Morské oko, ktorá sa nachádzajú v NPR Morské oko, súčasne na území CHKO Vihorlat, CHVU Vihorlatské vrchy a UEV Morské oko.
Žiadosť doručená dňa: 14.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.