hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/016155

 

Žiadosť o odborné stanovisko k činnosti plánovanej v NPR Kyseľ (5. stupeň ochrany), ktorá sa nachádza na území Národného parku Slovenský raj, zároveň je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Slovenský raj (SKCHVU053) a Územia európskeho významu Slovenský raj (SKUEV0112).
Žiadateľ: Štátna ochrana Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
Predmet žiadosti: Žiadosť o odborné stanovisko v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK k projektu znovusprístupneniu rokliny Kyseľ formou ferata v dĺžke 1,5 km, ktorá sa nachádza na území NPR Kyseľ, súčasne na území NP Slovenský raj, CHVU Slovenský raj a UEV Slovenský raj.
Žiadosť doručená dňa: 14.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.