hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/011446

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ je organizátorom slovenskej časti diaľkovej historickej maratónskej rally PEKING – PARÍŽ 2016

Žiadateľ: Auto klub Košice, Hroncova 3, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Udelenie výnimky v zmysle §14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie

Žiadosť doručená dňa: 15.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.