hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/009847

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Sobrance“.

Žiadateľ: Lesy SR, štátny podnik, OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Sobrance“. Ide o rekonštrukciu lesnej cesty Zámok v k. ú. Dargov a Bačkov“.

Žiadosť doručená dňa: 03.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.