hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015_010102

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti na území NP Slovenský kras v lokalite Háj - Soroška.
Žiadateľ: Deltaklub Košice, Trebišovská 1, 040 11 Košice.
Predmet žiadosti:
1. Povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle:
a. ust. § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území Národného parku (NP) Slovenský kras - poľná cesta vedúca k štartovacej rampe na Jasovskej planine v k. ú. obcí Hačava a Háj, max. pre dve osobné motorové vozidla,
b. ust. § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský kras v lokalite Háj,
c. ust. § 14 ods. 1 písm. d) zákona na vykonávania letu lietajúcim športovým zariadením za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský kras v lokalite Háj - Soroška.

2. Vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. d) na let lietajúcim športovým zariadením, ktorého výška je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia na území Národného parku Slovenský v lokalite Háj – Soroška.
Žiadosť doručená dňa: 12.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.