hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/042754

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie výnimky z hľadiska ochrany prírody a krajiny na organizovanie spoločnej poľovačky v Národnom parku Slovenský kras, revír Silická Jablonica, za účelom odstrelu diviačej zvery, z dôvodu škôd na majetku.

Žiadateľ: PZ Janík, Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky ustanovenej v § 14 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť doručená dňa: 18.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.steinerova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.