hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/031259

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákone o OPaK na území Brzotínskych rybníkov, ktoré sa nachádzajú sa v ochrannom pásme NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Predmet žiadosti: súhlas v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK na zmenu stavu mokrade t. j. na ťažbu (odstránenie) vodných porastov a čiastočné odťaženie sedimentu z rybničného dna a litorálnych častí rybníka Čremošná za účelom zväčšenia vodnej plochy a zlepšenie podmienok na chov (parcela č. 1058/3 v k. ú. Brzotín), ktorý je súčasťou Rybničnej sústavy Brzotín na toku Čremošná. Brzotínske rybníky sa nachádzajú na území ochranného pásma NP Slovenský kras - druhý stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 10.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.