hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/031241

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: udelenie súhlasu na vypustenie vody z rybníkov RS Iňačovce

Žiadateľ: DONA, s.r.o., Veľké Revištia 072 43 Veľké Revištia 160

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o udelení súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vypustenie vody z rybníkov RS Iňačovce a ich priebežné opätovné napúšťanie v rámci pokračujúcej hospodárskej činnosti na RS Iňačovce v lokalite:

- v ochrannom pásme NPR Senné rybníky
- mimo ochranného pásma NPR Senné rybníky

Dôvodom postupného vypustenia rybníkov je výlov rýb pre komerčný predaj a znovu nasadzovanie na produkčný chov rýb v rámci pokračujúcej hospodárskej činnosti.

Žiadosť doručená dňa: 10.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (viera.haberova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.