hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/030969

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča

Predmet žiadosti: vydanie odborného stanoviska, či predmetná činnosť – predložený projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stanča, návrh cestnej siete, protikorózne, ekologické a krajinotvorné opatrenia nemôžu mať či už samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou, alebo dokumentom, pravdepodobne významný vplyv na územie patriace do európskej sústavy chránených území, chráneného vtáčieho územia alebo územia európskeho významu.