hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/029680

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na ošetrenie chráneného stromu
Žiadateľ: Obec Čečejovce, Buzická 55, 044 71 Čečejovce
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle ust. § 49 ods. 3 zákona o OPaK na ošetrenie chráneného stromu „Vŕba biela v Čečejovciach“ (Vŕba biela - Salix alba "Tristis"), nachádzajúceho sa v intraviláne obce Čečejovce, na parcele č. 43/1, ktorá je vo vlastníctve obce.

Žiadosť doručená dňa: 27.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.