hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/029008

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona o OPaK na výsadbu nepôvodných druhov rastlín v lomoch Košického kraja.
Žiadateľ: VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle ust. § 7b ods. 1 zákona OPaK na výsadbu nepôvodných druhov rastlín „Paulownia Clon in Vitro 112“ Oxytree v lomoch v Košickom kraji v rámci projektu “Dostať do lomu zeleň“. Predpokladanými lokalitami výsadby je:
- lom Honce v okr. Rožňava (parcela č. 523/6 v k. ú. Honce – 10 kusov oxytree),
- lom Gretla v okr. Spišská Nová Ves (parcela č. 9680/1 – 10 kusov oxytree),
- lom Veľká Tŕňa v okr. Trebišov (parcela č. 882/2 v k. ú. Veľká Tŕňa – 10 kusov oxytree),
- lom Slanec v okr. Košice-okolie (parcela č. 983 v k. ú. Slanec – 10 kusov oxytree).

Žiadosť doručená dňa: 14.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.