hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/017456

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje usporiadať verejné športové podujatie „Beh v raji“ na území NP Slovenský raj. Ide o 0. Ročník cestného behu o dĺžke 10 km, ktorý povedie po štátnej ceste I/67 z Dobšinskej ľadovej jaskyne smerom na obec Stratená. 1 km z uvedenej trasy povedie Stratenským kaňonom po starej asfaltovej ceste okolo tunela.

Žiadateľ: Obec Stratená

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie športového podujatia na území NP Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 09.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.