hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/047852

 

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia OÚŽP Košice č. 2013/1137 zo dňa 06.05.2013
Žiadateľ: Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice
Predmet žiadosti:
Žiadosť o predĺženie rozhodnutia OÚŽP Košice č. 2013/1137 zo dňa 06.05.2013, ktorým bola Slovenskej správy ciest IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice za účelom rekonštrukcie mosta č. 034 na ceste I. triedy I/67 cez Hnilec, nachádzajúci sa pred tunelom Stratená povolená výnimka zo zákazov ustanovených v:
· § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na území NP Slovenský raj,
· § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom,
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. c) a e) zákona o OPaK na umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule a na rozorávanie trvalých trávnych porastov a rúbanie drevín,
· § 16 ods. 1 písm. f) a h) zákona o OPaK na rušenie pokoja a ticha a na zmenu koryta vodného toku jeho úpravou
na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK) a z časti na území NPR Stratená (5. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK).
A vydaný súhlas v zmysle:
· § 6 ods. 2 zákona o OPaK na zásah do biotopu európskeho významu Ls 1.4. Horské jelšové lužné lesy 91EO* na oboch brehoch toku Hnilca,
· § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona o OPaK, ako je prístrešok, konštrukcia na osvetlenie budov za hranicami zastavaného územia obce,
· § 13 ods. 2 písm. b) na umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule
na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK).
Predmetná výnimka má platnosť do 31. decembra 2014.
Žiadosť doručená dňa: 25.11.2014.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.