hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/045590

 

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia č. 2011/00658 zo dňa 08.12.2011
Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predmet žiadosti:
Žiadosť o predĺženie rozhodnutia KÚŽP Košice č. 2011/00658 zo dňa 08.12.2011, ktorým bola Slovenskému horolezeckému spolku JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) a § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na vykonávanie horolezeckého výstupu na území NPR Stratená a NPR Prielom Hornádu (5. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK). Zároveň bola týmto rozhodnutím nepovolená výnimka na určených lokalitách na území NPR Stratená, NPR Zejmarská roklina, PR Barbolica (5. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK) a na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK). Predmetná výnimka má platnosť do 31. decembra 2014.
Žiadosť doručená dňa: 06.11.2014.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.