hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/036837

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Zádielska tiesňava (NP Slovenský kras).
Žiadateľ: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
Predmet žiadosti:
1. Vydanie súhlasu v zmysle § 16 ods. 2 v znení § 13 ods. 2 písm. j) v spojení s ust. § 83 ods. 1 zákona o OPaK na vykonávanie výcviku Hasičským a záchranným zborom
2. Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na vývoz materiálu (Nissan Patrol EČ - KS 927 BY),
· § 16 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK na rušenie pokoja a ticha
na území Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Zádielska tiesňava (5. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK) v lokalite Skala posledného komína za účelom realizácie jednorazového taktického cvičenia, ktorého sa zúčastní cca 10 ľudí a ktoré je plánované na 20.10.2014.

Žiadosť doručená dňa: 22.09.2014, doplnená 26.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.