hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/036835

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Stratená (NP Slovenský raj).
Žiadateľ: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
· § 16 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu,
· § 16 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK na rušenie pokoja a ticha
na území NPR Stratená (5. stupeň ochrany) za účelom realizácie stavebných a udržiavacích prác na vstupnom areáli Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Žiadosť doručená dňa: 18.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.