hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/033742

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území prírodnej rezervácie (PR) Muráň
Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves-Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha na území PR Muráň (5. stupeň ochrany) za účelom spracovania náhodnej ťažby v dielcoch č. 166 01, 167A01, 167B00, 168 01, 169 11, 169 21, 173 11, 680 01, 314 01, 315 11, 316A01, 316B01, 316C00, 316D00, 317 01, 318 01, 319A01, 319B01, 320 01, 321A01, 321B00, 322 00, 682 00 o celkovom množstve 2621,42 m3. Predmetná kalamita predstavuje prírastok za roky 2013 a 2014 (do 20.08.2014). Jedná sa prevažne o kôrovcovu kalamitu. Uvedené dielce sa nachádzajú na LHC Spišská Nová Ves, LUC Lesy Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa: 28.08.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.