hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE OSZP1-2014/026154

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle zákona o OPaK na území Národného parku (NP) Slovenský raj.
Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, IČO: 00 329 151
Predmet žiadosti:
1. vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. g) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona o OPaK na umiestnenie informačného a propagačného zariadenia na území národného parku (NP) Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme,
2. povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
a. § 14 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej a účelovej komunikácie,
b. § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
c. § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejného športového podujatia,
d. § 14 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty v lokalite Hrabušice - Podlesok
na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany) za účelom usporiadania 11. ročníka preteku horských bicyklov „Cyklomaratón Slovenský raj“, ktorý je plánovaný dňa 13.09.2014.
Žiadosť doručená dňa: 23.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.