hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/024469

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území národnej prírodnej rezervácie (NPR) Bokšov.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice, IČO: 316 72 981

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenia pokoja a ticha za účelom spracovania náhodnej ťažby (vetrovej kalamity) v dielcoch č. 469 10, 470, 474 A, 546, 547 na území NPR Bokšov o celkovom množstve 4023,71 m3.

Žiadosť doručená dňa: 23.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.