hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/021128

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákone o OPaK na území NP Slovenský raj.
Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves
Predmet žiadosti:
Vydanie súhlasu v zmysle ust. § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. i) zákona o OPaK na vyznačenie cyklotrasy „Podlesok-Glac-Stratená“ (tzv. Glacká cesta) na území NP Slovenský raj v k.ú. Hrabušice a Stratená.

Žiadosť doručená dňa: 30.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5. pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.