hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/020887

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o výnimku z podmienok územnej ochrany na území NPR Kyseľ, Suchá Belá, Piecky.
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, v zastúp. Ing. Dušanom Timkom, riaditeľom OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany ustanovených v § 16 ods. 1 písm. f) a g) zákona o OPaK na rušenia pokoja a ticha a na lov a usmrtenie živočícha (5 ks kamzíka vrchovského alpského pôvodu) na území národných prírodných rezervácií Kyseľ, Suchá Belá, Piecky (NP Slovenský raj), nachádzajúcich v poľovnom revíri Slovenský raj za účelom regulácie početnosti kamzičej populácie alpského pôvodu na území NP Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 28.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.