hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/020028-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany a udelenie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v  z.n.p. z dôvodu vykonávania športových aktivít za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj a jeho ochranného pásma zo dňa 20.05.2014 (2. a 3. stupeň ochrany). Ide o organizáciu jednodňových podujatí: Pešo v raji, Na bicykli v raji a Beh v raji.

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj Stratená

Žiadosť doručená dňa: 06.06.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.