hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/014864

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území Národného parku (NP) Slovenský raj.
Žiadateľ: FUN kolobežky s.r.o. Hrabušice, Hlavná 832/200, 045 15 Hrabušice
Predmet žiadosti:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
1. § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na vykonávanie iných športových aktivít za hranicami zastavaného územia obce - kolobežkovanie po ceste:
a. Suchá Belá vrch – Vtáči hrb – Nad Podleskom – Podlesok (tzv. stará glacká cesta)
b. Suchá Belá – Pod vtáčim hrbom – Kláštorisko
c. Kláštorisko – Nád Podleskm – Podlesok

2 § 14 ods. 1 písm. a) v znení v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom s prívesným vozíkom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce – po ceste „Rumanova“ (Podlesok - Suchá Belá vrch - Pod Vtáčim hrbom –Kláštorisko)
na území NP Slovenský raj, kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 11.04.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.