hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00191-2

  

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákone o OPaK na území Brzotínskych rybníkov, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Predmet žiadosti: súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  (ďalej len "zákon o OPaK") na vypúšťanie Brzotínskych rybníkov, ktoré sa nachádzajú na území ochranného pásma NP Slovenský kras - druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 24.02.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5. pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.