hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00066

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Morské oko.
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti:povolenia výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastávaného územia obce na území NPR Morské oko za účelom rekonštrukcie lesnej cesty Čierny potok (5. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK) z dôvodu obnovy prevádzkových vlastností vozovky. Rekonštrukcia lesnej cesty spočíva v oprave jej povrchu zosilnením novou obrusnou vrstvou, úpravou krajníc vozovky a opravou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia cesty a zábradlia.

Žiadosť doručená dňa: 31.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.