hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2013/00253

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na speleologický výskum a povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany v NP Slovenský kras (tretí stupeň ochrany).

Žiadateľ: Slovenská speleologická spoločnosť, OJ Speleoklub Drienka, Ružová 43, 040 11 Košice

Predmet žiadosti:
1. vydanie súhlasu v zmysle § 56 zákona o OPaK na výskum jaskýň na území NP Slovenský kras,
2. povolenie výnimky zo zakazových činností v zmysle
- § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviská, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
- § 14 ods. 1 písm. b) v znení § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. b) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,
- § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
- § 14 ods. 1 písm. d) zákona o OPaK na táborenie, stanovanie, bivakovanie a zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb za hranicami zastavaného územia obce,
- § 24 ods. 4 písm. a) zákona o OPaK na vstup do jaskyne,
- § 24 ods. 4 písm. b) na poškodzovanie a ničenie chemickej a mechanickej výplne jaskyne, biotopov živočíchov a ostatné zložky a prvky jaskynného ekosystému,
- § 24 ods. 4 písm. d) zákona o OPaK na vykonávanie činnosti meniacu stav vodných tokov, jazier a miest presakovania zrážkových vôd,
- § 24 ods. 4 písm. k) zákona o OPaK na rušenie pokoja a ticha
na území NP Slovenský kras (tretí stupeň ochrany), konkrétne na planine Horný vrch, Dolný vrch, Silická planina, Plešivecká planina a planina Koniarska za účelom vykonávania prieskumných, objaviteľských a dokumentačných prác.

Žiadosť doručená dňa: 16.12.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (darina.barabasova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.