hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2013/00191

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Bačkovská dolina.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
1. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
2. § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
3. § 16 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu,
v častiach dielcov č. 304, 305, 309A a 309B na území NPR Bačkovská dolina (5. stupeň ochrany). Na nevyhnutnej časti porastov č. 304, 305, 309A a 309B plánuje žiadateľ umiestniť adaptér lanového systému za účelom ťažby v poraste č. 245 (mimo územia NPR).

Žiadosť doručená dňa: 12.11.2011

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (darina.barabasova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.