hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP-2016/023168

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v jaskyniach na území NP Slovenský kras a NP Slovenský raj
Žiadateľ: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 361 45 114
Predmet žiadosti:
V súvislosti so zabezpečením odbornej činnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v zmysle Plánu hlavných úloh na rok 2016 žiada o:
1. vydanie súhlasu podľa § 56 ods. 2 zákona na:
- mineralogický, geochemický a geochronologický výskum spepeotém (minerálne agregáty a kvaple) v jaskyniach, ktoré sa nachádzajú na území NP Slovenský raj (Medvedia jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa) a NP Slovenský kras (Ardovská jaskyňa, Čertová diera pri Domici, Majkova jaskyňa, Hrušovská jaskyňa, Silická ľadnica, Marciho jaskyňa, Zvonivá diera (Plešivecká planina), Matilda.
v rámci výskumu v oblasti neživej prírody „Minerály jaskýň Slovenska – štúdium kryogénnych jaskynných agregátov ako paleoklimatických indikátorov doby ľadovej s využitím geochemických a geochronologických metód a datovania stalagmitov“ na roky 2016-2019,
- základný speleologický prieskum podzemných krasových priestorov ako biotopu európskeho významu vrátane speleoarcheologického a paleontologického prieskumu s cieľom zlepšenia stavu vedomostí o prírodných hodnotách jaskýň, stave, geológii a sintrovej výplni jaskýň
v rámci „Vedenia Národnej databázy jaskýň SR a dopĺňanie základných údajov o jaskyniach ako biotope európskeho významu“ na roky 2016-2018.
2. Povolenie výnimky v zmysle:
- § 14 ods. 1 písm. a), b) v znení § 13 ods. 1 písm. a), b) a § 13 ods. 1 písm. a), b) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom a bicyklom na pozemky za hranicami zastávaného územia obce,
- § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastávaného územia obce,
- v § 24 ods. 4. písm. a), b), c), k) na vstup do jaskyne, poškodzovanie a ničenie chemickej a mechanickej výplne jaskyne, na zbieranie nerastov a skamenelín, archeologických nálezov a rušenie pokoja a ticha
za účelom realizácie uvedeného výskumu.
Žiadosť doručená dňa: 03.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.