hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP-2014/00169

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o  povolenie výnimky zo zákazov na území NPR Prielom Hornádu - v NP Slovenský raj a súčasne v SKUEV Slovenský raj.

Žiadateľ:  Slovenský horolezecký spolok James, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Predmet žiadosti:

Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1  písm. a) v znení  § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na vykonávanie horolezeckého výstupu na území NP Slovenský raj v lokalite Letanovský mlyn - NPR Prielom Hornádu, Hajtsova skala, kde platí 5. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 13.2.2014

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.