hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OPK/2013/396

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie následovného správneho konania:

Žiadosť zo dňa 25.1.2013 o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v 5. stupni ochrany na organizovanie verejného športového podujatia Ľadový maratón na území NP Slovenský raj, ktoré sa uskutoční v 02.02.2013.

Žiadateľ: Mgr. Michal Sabovčík, Hlavná 88, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: udelenie výnimky v zmysle § 16 ods. 1 v znení 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK, ktorý sa bude uskutočňovať na území NP Slovenský raj, kde platí 5. stupeň ochrany

Žiadosť doručená: 25.1.2013

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.