hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OPK/2013/385

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP Košice č. 2007/00764 zo dňa 12.11.2007 v náväznosti na rozhodnutie KÚŽP Košice č. 2010/00247 zo dňa 26.03.2010.

Žiadateľ: KÚPELE ŠTÓS, a.s., Štós 235, 044 27 Štós – kúpele

Predmet žiadosti: predĺženie platnosti rozhodnutia KÚŽP Košice č. 2007/00764 zo dňa 12.11.2007 v náväznosti na rozhodnutie KÚŽP Košice č. 2010/00247 zo dňa 26.03.2010, ktorým bol žiadateľovi vydaný súhlas v zmysle § 24 ods. 5 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na prevádzkovanie Jasovskej jaskyne, časti Dómu netopierov na liečebné účely - speleoklimatické pobyty a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle § 24 ods. 4 písm. a) a k) na vstup a rušenie pokoja ticha na území NPP Jasovská jaskyňa, ktorá sa nachádza na území NP Slovenský kras, za účelom realizácie speleoklimatických pobytov.

Žiadosť doručená dňa: 24.01.2013.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.