hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny:
- 3ks Pinus silvestris (Borovica sosana) a 4 ks Salix matsudana Tortuosa (Vŕba matsudova) nachádzajúcich sa v areáli základnej školy Fábryho 44, Košice,
- 1 ks Aesculus hippocastanum (Pagaštan konský) na ulici Zupková 5, Košice,
- 3 ks Betula verrucosa (Breza bradavičnatá) na ulici Benadova 15, Košice.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub:
- 3 ks drevín druhu Pinus silvestris (Borovica sosana) s obvodom kmeňa 50, 50, 64 cm a 4 ks Salix matsudana Tortuosa (Vŕba matsudova) s obvodom kmeňa 60, 60, 108, 67 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3060/1, k. ú. Furča. Predmetné dreviny rastú na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, MČ Košice – Furča. Dôvodom výrubu je poškodzovanie fasády a strechy budovy školy. Po kmeni stromov sa na strechu budovy školy dostávajú deti zo sídliska, čím hrozí nebezpečenstvo úrazu, ako aj poškodenie samotnej strechy.
- 1 ks dreviny Aesculus hippocastanum (Pagaštan konský) s obvodom kmeňa 74,90 cm, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2768, k. ú. Furča. Dôvodom na výrub je tienenie bytov do výšky 3. poschodia a poškodzovanie fasády domu.
- 3 ks Betula verrucosa (Breza bradavičnatá) s obvodom kmeňa 54, 116, 118 cm, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2122, k. ú. Furča. Dôvodom výrubu je, že brezy rastú v tesnej blízkosti bytového domu, tienia byty po 6. poschodie a konáre zasahujú do okien a balkónov.

Žiadosť doručená dňa: 08.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 5 zákona žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.