hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2016/020600

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. c) zákona na výstavbu lesných ciest a zvážnic.

Žiadateľ: Mestské lesy Košice, a. s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu k vykonaniu zemných úprav na lesnej ceste Lieskovec Nemcová, ktorá sa nachádza na lesnom celku Košická Belá, k. ú. Košická Belá. Plánovaná rekonštrukcia lesnej cesty zabezpečí v prípade vzniku požiaru bezproblémové sprístupnenie danej oblasti pre protipožiarnu techniku.

Žiadosť doručená dňa: 14.04.2016

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Monika.Brdarska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.