hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/031940

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany za účelom usporiadania jednodňového podujatia „Na bicykli v raji“.

Žiadateľ: OOCR Slovenský raj, Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek z podmienok územnej ochrany za účelom usporiadania jednodňového podujatia „Na bicykli v raji“, ktoré sa uskutoční dňa 29.08.2015 na území Národného parku Slovenský raj a na území NAPANT. Zraz účastníkov sa uskutoční na 3 nástupných miestach a trasy budú vytýčené nasledovne:

1. Dobšiná – Čuntava – Besník – Pusté pole – Dobšinská Ľadová Jaskyňa,
2. Šumiac – Pusté pole – Dobšinská Ľadová Jaskyňa,
3. Podlesok – Glacká cesta – Stratená - Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Očakávaný počet pretekárov je 200.

Žiadosť doručená dňa: 18.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (Darina.Barabasova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.