hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/031354

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty Skároš

Žiadateľ: Lesné pozemkové spoločenstvo Vyšná Myšľa, Cintorínska 253, 044 15 Vyšná Myšľa

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu rekonštrukcie protipožiarnej lesnej cesty Skároš, k. ú. Skároš, v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom rekonštrukcie je potreba vybudovať v súkromných lesoch protipožiarny systém, súčasťou ktorého je aj prístupová cesta v celkovej dĺžke cca 1700 m, ktorú je potrebné zrekonštruovať. Ide o lesnú cestu 2. triedy.

Žiadosť doručená dňa: 11.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.