hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/023983

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany a udelenie súhlasu za účelom usporiadania 18. ročníka netradičného horského preteku KVADRATLON 2015, ktorý sa uskutoční 01.08.2015 v Národnom parku Slovenský raj: Palcmanská maša, Mlynky – Biele vody, Geravy, Kláštorisko, Tomášovsky výhľad.

Žiadateľ: Ing. Miroslav Hoza, Ferka Urbánka 41, Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek:

- podľa § 16 a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. b), § 14. ods. 1 písm. b), § 13 ods. 1 písm. b) zákona pre územie s 2. až 5. stupňom ochrany na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,

- podľa § 16 a § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14. ods. 1 písm. c) a e) zákona a § 14 ods. 1 písm. c) a e) zákona pre územie s 5. až 3. stupňom ochrany na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na organizovanie verejného športového podujatia

- a udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. k) zákona pre územie s 2. stupňom ochrany na organizovanie verejného športového podujatia.

Žiadosť doručená dňa: 05.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.