hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/016707

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub dreviny nachádzajúcej sa na ulici sv. Ladislava.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 1 ks drevín druhu Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) s obvodom kmeňa 110 cm, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1226/26, k. ú. Košická Nová Ves. Predmetná drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Košice, MČ Košice – Košická Nová Ves. Dôvodom výrubu je poškodzovanie fasády na kostole sv. Ladislava, v čase nepriaznivých poveternostných podmienok a silnejšieho vetra hrozí zlomenie a tým bezprostredné ohrozenie občanov a cestnej premávky.

Žiadosť doručená dňa: 02.04.2015

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 5 zákona žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (monika.brdarska@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.