hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/015010

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice –Dargovských hrdinov, katastrálne územie Furča.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Picea abies (Smrek obyčajný) rastúcej na ul. Adlerova č. 13, na parc. č. 3125/1, kat. úz. Furča s obvodom kmeňa 66 cm a 2 ks drevín druhu Picea omoroca (Smrek omorikový) rastúce na ul. Jegorovovo nám. č. 4, na parc. č. 2096, kat. úz. Furča s obvodom kmeňa 58 a 57 cm. Dôvodom žiadosti na výrub je veľké tienenie, ktoré dreviny spôsobujú a jeho rozvetvená koreňová sústava poškodzuje základy schodišťa budovy MÚ MČ Košice – Juh.

Žiadosť doručená dňa: 12.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.