hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/011549

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Krásna, katastrálne územie Krásna.

Žiadateľ: MČ Košice – Krásna, Opátska č. 18, 040 18 Košice - Krásna.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 125 cm rastúci na parc. č. 5004, kat. úz. Krásna a 1 ks dreviny druhu Smrek pichľavý (Picea pungens) s obvodom kmeňa 76 cm rastúci na pozemku parc. č. 5007, kat. úz. Krásna, Košice - Krásna Dôvodom žiadosti na výrub drevín je ohrozovanie chodcov na blízkom chodníku za nepriaznivého poveternostného počasia.

Žiadosť doručená dňa: 13.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.