hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/007371

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín a krov druhu: vŕba, čerešňa, topoľ, hruška, krovité porasty druhu drieň obyčajný, ruža šípová, černica a baza čierna, rastúce na parcele č. 2857, 2852 v areáli MŠ Ovručská, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Dargovských hrdinov, kat. úz. Furča.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 22 ks stromov a 380 m2 krov vo vzdialenosti 10 m od hlavy oporného múru, druhu vŕba, čerešňa, topoľ, hruška, krovité porasty druhu drieň obyčajný, ruža šípová, černica a baza čierna, rastúce na parcele č. 2857, 2852 v areáli MŠ Ovručská, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Dargovských hrdinov, kat. úz. Furča. Dôvodom výrubu uvedených drevín a krov je dodržanie podmienok statického posudku pre zamedzenie rozvoja poškodenia oporného múru, na základe ktorého je potrebné odstrániť všetky stromy a kry do vzdialenosti 10 m od hlavy oporného múru nachádzajúceho sa v areáli MŠ Ovručská, Košice.

Žiadosť doručená dňa: 19.01.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.