hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046647

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. Podtatranského 7, Zimná 21, Slovenskej jednoty 38, Vojenskej ulici – garáže, Jarná 9.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín rastúcich na ul. Podtatranského 7, na pozemku parc. č. 991/1 v kat. úz. Stredné mesto, 1 ks dreviny rastúcej na ul. Zimná 21, na pozemku parc. č. 32/1 v kat. úz. Letná, 2 ks drevín rastúcich na ul. Slovenskej jednoty 38 na pozemku parc. č. 3559/160 v kat. úz. Letná, 2 ks drevín rastúcich na ul. Vojenská na pozemku parc. č. 3812/132 v kat. úz. Huštáky a 1 ks dreviny rastúcej na ul. Jarná 9 na pozemku parc. č. 339/1 v kat. úz. Letná. Jedná sa o dreviny druhu Breza previsnutá s obvodmi kmeňov 115 cm, 112 cm a 84 cm, Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 137 cm, Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 74 cm, Javorovec jasanolistý s obvodom kmeňov 111 cm a 127 cm a slivka s obvodom kmeňa 55 cm, ktoré rastú na pozemku  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice – Staré mesto. Dôvodom výrubu vyššie uvedených drevín je nevhodná výsadba v tesnej blízkosti budov čím spôsobujú škody na majetku, obmedzujú prístup svetla do obytných priestorov a znižujú komfort bývania.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.