hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/957

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činnosti na území NP Slovenský raj, k.ú. Smižany, JPRL 100A,B,C a 252 na LHC Smižany, LC Smižany - štátne (3. stupeň ochrany).

Žiadateľ: spol. Lesy š.p. OZ Prešov

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zakázaných činnosti

- v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK na výstavbu dočasnej približovacej cesty,

- v zmysle § 14 ods. 2 v znení § 6 ods.1 zákona OPaK na zasahovanie do biotopu európskeho, alebo národného významu

- poprípade iných súvisiacich súhlasov, či výnimiek

Žiadosť doručená dňa: 05.03.2013.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.