hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/881

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu s odstránením skalného masívu
v k.ú. mesta Dobšiná, parcela č. 7748, trať Margecany – Červená skala km 70,500-70,600.

Žiadateľ: TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného cjhodníka za hranicami zastavaného územia obce a udelenie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. f) podľa zákona o OPaK na odstránenie skalného masívu v katastrálnom území mesta Dobšiná na parcele č. 7748, kde platí 3. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 07.03.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci odboru