hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2261

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu ustanoveného v zákone o OPaK
na území OP NPR Senné rybníky.

Žiadateľ: DONA, s.r.o. Veľké Revištia, 072 42 Veľké Revištia
Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu podľa § 15 ods. 2 v znení § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypustenie rybníkov rybnej sústavy Iňačovce, ktoré sa nachádzajú na území ochranného pásma NPR Senné rybníky so 4. stupňom územnej ochrany (CH3, CH4, K3, K4, V1, V2, V5, V6, V9, V11) a na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany (CH6 – CH10) v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Celé územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Senianske rybníky SKCHVU015 vyhláseného vyhláškou MŽP SR č. 436/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.11.2009.

Žiadosť doručená dňa: 16.08.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.