hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2096

 

Žiadosť o súhlas na výskum a povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany na realizáciu stavebno-technických a výskumných prác na území NP Slovenský kras.

Žiadateľ: ŠOP SR Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet žiadosti:

1)      Súhlas v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na hydrologický a geofyzikálny výskumjaskyni Milada, ktorá sa nachádza na území NP Slovenský kras - 3. stupeň ochrany. Výskum bude realizovaný v rámci cezhraničných projektov HUSK 1101/2.2.1/0344 „Vytvorenie komplexného informačného systému ochrany v prihraničnej oblasti“ a HUSK 1101/2.2.1/0180 „Starostlivosť o jaskyne svetového dedičstva v Aggteleckom a Slovenskom krase“. Výskum pozostáva z realizácie stopovacích skúšok, povrchových geofyzikálnych prác v jaskyni Milada za účelom zistenia zvodnených zlomových zón, odber vzoriek vôd z ponorov a vyvieračiek, ako aj pôdy vo vodozbernej oblasti jaskyne Milada.

2)      Povolenie výnimky zo zákazov v zmysle: 

a)      § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,

b)      § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce

na území NP Slovenský kras v súvislosti  s realizáciou uvedeného výskumu a stavebno-technických prac.

Žiadosť doručená dňa: 23.07.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.